Projekty budowlane

Projekty budowlane

 

Oferujęmy kompleksową obsługe inwestycji w zakresie projektowania budowlanego, wykonujemy m.in.:
-projekty budowlane obiektów przemysłowych (hale, magazyny)
-projekty budowlane obiektów usługowych i użyteczności publicznej
-projekty budowlane budynków mieszkalnych
-projekty przyłączy elektrycznych, gazowych oraz wod-kan</p>
-projekty dróg, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg osiedlowych,
- zagospodarowania terenu,
-organizacji ruchu docelowego i tymczasowego,
- projekty skrzyżowań, zjazdów itp.
-sporządzanie kosztorysów dróg, przedmiary dróg

Ponadto wykonujemy obliczenia i dokumentację projektową w zakresie następujących konstrukcji:
- fundamenty proste ( stopy i ławy )
- fundamenty płytowe - stropy żelbetowe
- konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane
- analiza płaska - konstrukcje stalowe i drewniane
-analiza przestrzenna ( dowolna geometria ustrojów, pręty o zmiennym przekroju, łukowe, pręty wielogałęziowe)

Obliczenia wykonywane przy użyciu profesjonalnych programów obliczeniowych, przez osoby z bardzo dużym doświadczeniem.