Kierownik budowy / inspektor

Kierownik budowy/inspektor nadzoru

Świadczymy usługi związane z kierowaniem i nadzorem na budowie w następujących branżach:
- konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń
- instalacyjnej (wod-kan-c.o.-gaz) - bez ograniczeń
- drogowej - bez ograniczeń
- elektrycznej

Usługi wykonujemy dla osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych i innych podmiotów.

Świadczymy również usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego.